Proefschrift/Dissertation

Dissertation - Identification of suspects and undocumented migrants by law enforcement agencies
Proefschrift - Identificatie van verdachten en illegale vreemdelingen door opsporingsdiensten

Proefschrift inzake identiteitsvaststelling van verdachten en illegale vreemdelingen door opsporingsdiensten

Biedt de huidige werkwijze van identiteitsvaststelling van verdachten door opsporingsdiensten afdoende zekerheid over de identiteit nu we alleen het omgekeerde zien als een identiteitsfraude wordt geconstateerd ?

Voorgenomen publicaties:

(2018) Het Proefschrift

(2018) Addendum identiteitsvaststelling in zeven landen op een rij.

(2018) Engelstalige beknopte versie

Voortgang november 2017

Het gehele proefschrift ligt voor bij mijn promotoren!

Voortgang juli 2017

Het heeft even wat minder aandacht gekregen maar nu is de site weer bij. Inmiddels ligt het laatste hoofdstuk, 8, bij de promotoren. In 2018 hoop ik het proefschrift te verdedigen!

Voortgang januari 2015

Inmiddels bijna 4 jaar bezig. Hoewel ik vorderingen maak en de indeling steeds definitiever wordt, ben ik er nog niet. Hoofdstuk 5 wetgeving ligt bij de promotor. Ook weet ik hoe het toetsingskader er uit gaat zien. Nu nog een kwestie van uitschrijven!  Ik heb een clubje van collega's bij MVenJ opgericht die ook buitenpromovendus zijn; zo hou je elkaar scherp.

Voortgang januari 2013 

Nog een korte cursus gevolgd aan de universiteit van Utrecht in december 2012. Enkele hoofdstukken zijn in een vergevorderd stadium. Van analyse naar een goed lopend verhaal is nog wel de uitdaging. Enkele presentaties staan op stapel in januari en februari 2013.

Voortgang september 2012 

In mei/juni een 2e cursus gevolgd aan de TU in Delft voor de onderzoeksopzet maar ook schrijfwijze en andere elementen. Langzaam krijgen enkele hoofdstukken vorm en inhoud. Ook in Minnesota de politie en een huis van bewaring bezocht om te zien hoe aldaar de identiteitsvaststelling gebeurd. Wederom een beroep gedaan op mijn trouwe groep van deskundigen voor een enquete. Ook staan wat werkbezoeken gepland.   

Voortgang maart 2012 

De cursus was waardevol voor de opzet van het onderzoek. Verder nu aan de gang met de literatuurlijst volgens de formele regels en de verwijzingen om straks een 'net' eerste hoofdstuk op te kunnen leveren. Ook ga ik het cruciale begrip kwaliteit scherper onderzoeken omdat uiteindelijk te kunnen meten. Ik heb een enquête uitgezet onder deskundigen; langzaam komen reacties binnen.  

Voortgang januari 2012

Vakanties zijn doorgaans niet goed voor je promotie, tijdens de reguliere werkweek krijg je meer voor elkaar. Ik volg nu een leuke korte cursus aan de erasmus universiteit met jonge enthousiaste pronovendi over o.m. de onderzoeksvragen.

Voortgang oktober 2011

Inmiddels ben ik ver gevorderd met de onderdelen algemeen, geschiedenis, matching en landenselectie. Het optimaliseren van de onderzoeksopzet is nog een hele klus !

Clemens Willemsen