Proefschrift/Dissertation

Dissertation - Identification of suspects and undocumented migrants by law enforcement agencies
Proefschrift - Identificatie van verdachten en illegale vreemdelingen door opsporingsdiensten

Intersting documents

This page consists of interesting documents

Identity fraud and the digital age, C.H.J.Willemsen, ICAO MRTD Report, volume 8, nr. 3, 2008, blz. 26-29 icao mrtd report 3-2008 identity fraud.pdf

Biometrics - How it works, C.H.J. Willemsen, 2009

Biometrics versus ID-cards, is there really need for an Identity Card, C.H.J.Willemsen, Keesing journal of Documents & Identity, nr. 32, 2010, blz. 32-33 keesings journal of documents article biometrics versus id cards.pdf

Hoe staat het met je proefschrift, uit de volkskrant van 17 oktober 2009 

Buitenpromovendi en het onderzoekend vermogen van de samenleving, campus Orlen, 2010